HJEM  ¦   OM TOM FLADSRUD   ¦   PRODUKTER   ¦   KONTAKT INFO

Siste »

Gratis applikasjon for opprettelse og endring av HSQLDB databaser

Utlagt master oppgave fra Master i Informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik

Info »

tom@fladsrud.com
+47 41 52 84 94

Produkter »

Foxy PRO »

Foxy er en applikasjon for lagring av informasjon om pelsfarm, hvor du har mulighet for å skrive ut lapper og rapporter som kan hjelpe deg i drift av pelsfarmen. Applikasjonen er i daglig bruk, og sparer rev farmeren for mye arbeid med å skrive ut lapper for rev. Samtidig vil denne applikasjonen gjøre det enklere å holde rede på og finne igjen informasjon om en eller flere rev.

For mer informasjon trykk her Informasjon om Foxy.

Gratis ved nedlasting fra Internett trykk her Foxy PRO.

HSQLDB DatabaseCreator 1.0 »

  • Opprettelse av database
  • Henting av data fra database
  • Endring og innlegging av data fra database

HSQLDB DatabaseCreator 1.0 er en applikasjon for utviklere av databaser til bruk i Java. Skal du bruke HSQLDB som database i din applikasjon, kan denne applikasjonen brukes for å opprette databasen du skal bruke. For å bruke en HSQLDB database trenger du en fil "hsqldb.jar" som du må inkludere i prosjektet. Denne finnes ved å laste ned databasen på http://hsqldb.sourceforge.net/, og finnes også i filer katalogen som ligger på det nedlastede programmet. Når du skal opprette en database, eller arbeide mot en database ved å bruke SQL syntaks velger du først katalogen hvor databasen ligger, og skriver deretter inn navnet på databasen (f.eks face_experiment).

Gratis nedlasting og bruk

Denne applikasjonen er gratis, og kan lastes ned her DatabaseCreator1.zip. Det er da bare å unzippe filen til den katalogen du ønsker den skal ligge. For at applikasjonen skal kjøre må Java JRE 1.5 eller høyere være installert (kan lastes ned gratis fra http://java.sun.com/). Når det er gjort er det bare å trykke på startup.bat filen for å starte applikasjonen.

Versjon 1.0.3 er nå tilgjenglig
Lastes ned her DatabaseCreator1.0.3.zip.

Mer informasjon om hsqldb finnes på http://hsqldb.sourceforge.net/

Eksempel kode i Java for å koble til en hsqldb database:
String db_file_name_prefix = "database\\face_experiment";
String dbURL= "jdbc:hsqldb:";
String pw = "";
String forname = "org.hsqldb.jdbcDriver";
String user = "sa";
.
.
.
Connection connect2Database(String db_file_name_prefix, String pw, String user, String dbURL, String forname){
Class.forName(forname);
Connection connection = DriverManager.getConnection( dbURL+db_file_name_prefix, user, pw);
return connection;
}

Kort om meg »

Navn: Tom Fladsrud
Utdanning: Master i Informasjonssikkerhet (Gjøvik), Dataingeniør (Narvik/Gjøvik)
Erfaring: Java utvikler i ErgoGroup, Systemkonsulent testmiljøer EDB Business Partner

Kontakt informasjon »

E-post: tom@fladsrud.com
Tlf: +47 41 52 84 94

Nyhet »

Foxy PRO er en applikasjon for pelsfarmere med mulighet for utskrift, lagring, enkel innlegging av valper, rapporter m.m.

Fladsrud Solutions - solutions.fladsrud.com © 2005 • Privacy Policy • Terms Of Use